หลักคณิตพิชิตโจทย์ สมการ
Download
Share

หลักคณิตพิชิตโจทย์ สมการ

ISBN : 9786168090145

Series name : ชุด หลักคณิตพิชิตโจทย์

Auther name : เกศรินทร์ เทียนสว่าง

Copy : etc.

Product detail

เคล็ดลับส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมปลาย อ่านสนุกไปกับเรื่องราวที่เป็นปมปัญหาทางคณิตศาสตร์มุ่งเน้นการแก้โจทย์ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ผ่านตัวละครขวัญใจเด็ก โดยใช้หลักคิดคณิตศาสตร์มาช่วยค้นหาคำตอบ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Related Products