หลักคณิตพิชิตโจทย์ ชั่ง ตวง วัด

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share

หลักคณิตพิชิตโจทย์ ชั่ง ตวง วัด

ISBN : 9786168090138

Series name : ชุด หลักคณิตพิชิตโจทย์

Auther name : เกศรินทร์ เทียนสว่าง

Copy :

Product detail

เคล็ดลับส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมปลาย อ่านสนุกไปกับเรื่องราวที่เป็นปมปัญหาทางคณิตศาสตร์มุ่งเน้นการแก้โจทย์ปัญหาแบบคิดวิเคราะห์ผ่านตัวละครขวัญใจเด็ก โดยใช้หลักคิดคณิตศาสตร์มาช่วยค้นหาคำตอบ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Related Products