ข้อสอบชวนคิดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Download
Share

ข้อสอบชวนคิดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ISBN : 9786168090060

Series name : ชุด พัฒนาทักษะวิชาชีพครู

Auther name : สสวท.

Copy : etc.

Product detail

หนังสือพัฒนาทักษะวิชาชีพครู เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ เรื่องข้อสอบชวนคิดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น'- คู่มือเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู คณิตศาสตร์-วิทยาศาตร์'- เติมเต็มศักยภาพด้วยเนื้อหาวิชาการที่อ่านง่าย'- เพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกข้อสอบ

Related Products