หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

ISBN : 9786162037351

Series name : Extra and Friends

Auther name : Jenny Dooley, Virginia Evans

Copy :

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้คู่กับแบบฝึกหัด EXTRA & Friends เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง, เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ครบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่าน เกม เพลง และการแสดงละคร พร้อมทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Channel โดยมีตัวการ์ตูน EXTRA และเพื่อน ๆ เป็นตัวเดินเรื่อง

Related Products