หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.4

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.4

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037368

Series name : Extra and Friends

Auther name : Jenny Dooley, Virginia Evans

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้คู่กับแบบฝึกหัด EXTRA & Friends เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง, เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ครบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่าน เกม เพลง และการแสดงละคร พร้อมทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Channel โดยมีตัวการ์ตูน EXTRA และเพื่อน ๆ เป็นตัวเดินเรื่อง

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB