แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4

Series name : Upload

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ระดับชั้น ม.4 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม โดยแยกแบบฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์ออกมาอย่างชัดเจน รวมทั้งมีคำอธิบายหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและทบทวนเพิ่มเติม

Related Products