นิทานรู้คิดรู้ธรรม : เล่ม 1 บทเรียนจากกุ้งฝอย
นิทานรู้คิดรู้ธรรม : เล่ม 1 บทเรียนจากกุ้งฝอย

Share
Share

ISBN : 8859281715262

Series name : นิทานรู้คิดรู้ธรรม

Auther name : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ

Product detail

หนังสือนิทานที่สอนเกี่ยวกับคุณธรรมที่เรียนรู้ผ่านนิทานคำคล้องจอง เพลิดเพลินกับการฟัง สนุกสนานกับการอ่าน ให้ข้อคิดและคุณธรรม เสริมกิจกรรมหลังการอ่าน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB