ใบไม้กำเนิดความสมดุล
ใบไม้กำเนิดความสมดุล

Share
Share

ISBN : 9786169269885

Series name : ชุด ธรรมชาติสร้างสรรค์

Auther name : Laura Purdie Salas

Copy : etc.

Product detail

เชื่อหรือไม่ว่า ใบไม้ เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ประโยชน์และคุณค่าของใบไม้มีมากมายจนเราอาจนึกไม่ถึง และใบไม้ยังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่โลกอยู่เสมอ อยากรู้ไหมว่าใบไม้สร้างสรรค์อะไรได้บ้าง มาค้นหาคำตอบกันได้เลยชุดหนังสือภาพเสริมความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายสำหรับเด็กในเรื่องของธรรมชาติที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลก เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีผลต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตต่างๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB