พิชิตโจทย์ ภาษาอังกฤษ ป.6
พิชิตโจทย์ ภาษาอังกฤษ ป.6

Preview
Share
Preview
Share

ISBN : 8859281715538

Series name : พิชิตโจทย์

Auther name : จันทิมา อินทรเพ็ชร

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ป.4 – 6 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom’s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB