ชุด หนังสือและแบบฝึก "หนูจะทำตามคำพ่อ"
Download
Share
picture

ชุด หนังสือและแบบฝึก "หนูจะทำตามคำพ่อ"

Series name : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือนิทานภาพจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ปลูกฝังหนังสือนิทานภาพจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงาม ผ่านตัวละครจากนิทาน 5 เรื่อง เป็นแบบอย่างให้เด็กๆ สามารถนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products