ไทรันโนซอรัส เร็กซ์ กับพี่น้องและผองเพื่อน
ไทรันโนซอรัส เร็กซ์ กับพี่น้องและผองเพื่อน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394576

Series name : รวมเหล่าไดโนเสาร์

Auther name : Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

หนังสือภาพ ความรู้ทั่วไป บอกประเภทและลักษณะรูปร่างของไดโนเสาร์ไทรันโนซอรัส เร็กซ์ กับพี่น้องและผองเพื่อน ตลอดจนพฤติกรรมการหาอาหาร การออกล่าเหยื่อ หรือการต่อสู้ป้องกันตัว เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่รอด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB