ขยะฟื้นคืนชีพ
Download
Share
picture

ขยะฟื้นคืนชีพ

ISBN : 9786168090329

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Jung Myung-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องขยะ การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ สัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล การกำจัดขยะประเภทต่างๆอย่างถูกวิธี เป็นหนังสือภาพที่มีสีสัน สวยงามและสร้างจิตสำนึกในการนำสิ่งที่ใช้แล้วให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง และคุ้มค่าตราบจนย่อยสลาย

Related Products