EXPLORE ! การผจญภัยพลิกโลก
Download
Share

EXPLORE ! การผจญภัยพลิกโลก

ISBN : 9786168090374

Series name : ชุด สุดยอดวิทยาศาสตร์พลิกโลก

Auther name : Deborah Kespert

Copy : etc.

Product detail

พบกับการเดินทางออกสำรวจสถานที่ที่ยังไม่ถูกค้นพบของนักสำรวจคนดังเพื่อเก็บข้อมูลล้ำค่าที่ทำให้มนุษย์รู้จักสถานที่หลากหลายและเข้าใจต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆทั่วโลก ทั้งยังรวบรวมข้อควรระวังและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเดินทางพร้อมทั้งนำเสนอวิธีใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเดินทางตลอดจนเสริมทักษะการใช้แผนที่ การดูดาว หรือการใช้เข็มทิศซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

Related Products