นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Download
Share

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ISBN : 9786168090053

Series name : ชุด พัฒนาทักษะวิชาชีพครู

Auther name : สสวท.

Copy : etc.

Product detail

หนังสือพัฒนาทักษะวิชาชีพครู เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์'- คู่มือเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู คณิตศาสตร์-วิทยาศาตร์'- เติมเต็มศักยภาพด้วยเนื้อหาวิชาการที่อ่านง่าย'- เพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกข้อสอบ

Related Products