โรงเรียนนอกกะลา
โรงเรียนนอกกะลา

Share
picture
Share

ISBN : 9786162020575

Series name :

Auther name : วิเชียร ไชยบัง

Copy : etc.

Product detail

ปฏิวัติการศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา " หินแต่ละก้อนก็เป็นพียงหินก้อนหนึ่ง ไม่ได้มีความฉลาดหรือโง่ เราจะไม่เห็นว่านกตัวใดโง่ มันใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตั้งแต่เกิดจนตาย แต่การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน กลับทำให้มีคนเก่งจำนวนน้อยนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนปานกลางและโง่

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB