โรงเรียนนอกกะลา
Download
Share
picture

โรงเรียนนอกกะลา

ISBN : 9786162020575

Series name :

Auther name : วิเชียร ไชยบัง

Copy : etc.

Product detail

ปฏิวัติการศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา " หินแต่ละก้อนก็เป็นพียงหินก้อนหนึ่ง ไม่ได้มีความฉลาดหรือโง่ เราจะไม่เห็นว่านกตัวใดโง่ มันใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตั้งแต่เกิดจนตาย แต่การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน กลับทำให้มีคนเก่งจำนวนน้อยนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะกลายเป็นคนปานกลางและโง่

Related Products