สายลมกับทุ่งหญ้า
Download
Share
picture

สายลมกับทุ่งหญ้า

ISBN : 9786162021596

Series name :

Auther name : วิเชียร ไชยบัง

Copy : etc.

Product detail

ซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวละครที่เปรียบเสมือนบุคคลที่เราได้พบเห็นในสังคมชนบท ที่ยังมีความรัก ความผูกพันและอบอุ่นไปด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งไม่มีวันลบเลือนไปจากสังคมประเทศไทย

Related Products