ระบบนิเวศ...สายสัมพันธ์แห่งชีวิต

ระบบนิเวศ...สายสัมพันธ์แห่งชีวิต

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090879

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Sang Sook-Cho ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ

Copy : etc.

Product detail

เล่มได้ให้ความรู้เรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิคืออะไร สัตว์พึ่งพาอาศัยกันเพื่อเป็นอาหารใช่หรือไม่ ทำไมสายใยอาหารจึงพันกันยุ่งเหยิง ระบบนิเวศคืออะไร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักโลกของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาอ้างอิงหลักสูตรระดับประถมศึกษา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB