น้ำหนัก...วัดสรรพสิ่ง
น้ำหนัก...วัดสรรพสิ่ง

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393722

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Hee Jung-Jang ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้ให้ความรู้เรื่องเราชั่งน้ำหนักสิ่งของได้อย่างไร สปริงคืออะไร หน่วยวัดน้ำหนัก มวลกับน้ำหนักแตกต่างกันอย่างไร แรงโน้มถ่วงคืออะไร เราจะวัดน้ำหนักกับมวลได้อย่างไร เราจะหนักมากขึ้นหรือน้อยลงเมื่ออยู่บนดวงจันทร์ ทำไมเรือลำใหญ่ถึงลอยน้ำได้ อากาศมีน้ำหนักหรือไม่ เราสามารถทราบน้ำหนักของโลกได้หรือไม่ เรียนรู้เรื่องน้ำหนักและระยะห่างจากจุดหมุน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB