ดวงจันทร์...รูปทรงไม่คงที่

Download
Share
picture

ดวงจันทร์...รูปทรงไม่คงที่

ISBN : 9789744393616

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Ji Young-Kim ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ

Copy : etc.

Product detail

เล่มได้ให้ความรู้เรื่องดวงจันทร์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร มีทะเลบนดวงจันทร์ไหม ในขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองด้วยหรือไม่? ในเวลากลางคืน ดวงจันทร์มีเส้นทางเดินอย่างไร ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ได้หรือไม่ ดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงอย่างไร ทำไมลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์จึงดูเหมือนเดิมตลอดเวลา ดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไร ดวงจันทร์จะขึ้นและตกลงเมื่อใด ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำทะเลหรือไม่ ทำไมวันของวันหยุดตามประเพณีจึงแตกต่างจากปฏิทินตะวันตก ปล่องบนพื้นผิวของดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร ดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเพียงข้ามคืนได้อย่างไร ดวงจันทร์เคลื่อนที่อย่างไร

Related Products