ระบบขับถ่าย...ฉี่
ระบบขับถ่าย...ฉี่

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393029

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Shin Aha-Ee ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมให้ความรู้เรื่องการถ่ายอุจจาระเป็นการขับถ่ายหรือไม่ เหงื่อและน้ำเค็มเหมือนกันหรือไม่ เราปัสสาวะมากเท่าไรใน 1 วัน ทำไม ปัสสาวะจึงมีสีเหลือง การขับถ่ายคืออะไร ระบบขับถ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง ทำไมเด็กจึงปัสสาวะรดที่นอน ปัสสาวะนำมาทำสบู่ได้จริงหรือ เหงื่อทำหน้าที่อะไร เราปัสสาวะมากเท่าไรใน 1 วัน มีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แทนไตได้หรือไม่ ทำไมเราจึงต้องปัสสาวะและมีเหงื่ออก อวัยวะขับถ่ายทำหน้าที่อะไร มาร่วมหาตำตอบพร้อมกันในเล่ม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB