สารละลาย...ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว

สารละลาย...ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392978

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Oh Min-Hae ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

Copy : etc.

Product detail

กล่าวถึงเรื่องของสารละลาย ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว พร้อมคำถามสนุกสุดคิดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสบู่ช่วยกำจัดคราบสกปรกได้อย่างไร วิธีทำให้เกลือละลายน้ำได้เร็วขึ้น สร้างสายรุ้งสีหวาน ด้วยน้ำตาลละลายน้ำ การผลิตเกลือ แก๊สละลายน้ำได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับทุกความอยากรู้อยากเห็น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB