แอลเบิร์ด ไอน์สไตน์ เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพ

แอลเบิร์ด ไอน์สไตน์ เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพ

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139227

Series name : นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกอย่าง "แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์" เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ไอน์สไตน์อย่างมาก ทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะสูตรทางคณิตศาสตร์ E = cm2 นั้น ทำให้เกิดการคิดค้นระเบิดทำลายล้างที่เรียกว่าระเบิดปรมาณู ถึงแม้ไอน์สไตน์จะไม่ได้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมา แต่ระเบิดนี้ก็ถูกสร้างขึ้นด้วยสูตรของเขา ทำให้ไอน์สไตน์รู้สึกเสียใจอย่างมากที่ทฤษฎีของเขาเป็นต้นเหตุให้คนนับแสนต้องตายลง แต่ถึงอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ผู้ทุ่มเทให้กับการศึกษาค้นคว้าผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็ประทับอยู่ในความทรงจำของชาวโลกตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB