โจเซฟ ลิสเตอร์ ผู้ปราดเปรื่องเรื่องศัลยกรรม

Download
Share
picture

โจเซฟ ลิสเตอร์ ผู้ปราดเปรื่องเรื่องศัลยกรรม

ISBN : 9786167139180

Series name : นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

ศัลยแพทย์ชาวอังกฤษผู้ที่ใช้ฆ่าเชื้อในการผ่าตัดเป็นคนแรก ในสมัยนั้นโรงพยาบาลจะเสมือนเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรค ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมักจะเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อ ลิสเตอร์เป็นผู้ค้นพบสาเหตุของโรคติดเชื้อ ว่ามาจากการรักษาที่ไม่ถูกสุขอนามัย จึงได้ปรับปรุงรูปแบบของโรงพยาบาลให้มีความสะอาด และถูกสุขอนามัยมากขึ้น

Related Products