กาลิเลโอ กาลิเลอี บิดาแห่งดาราศาสตร์

กาลิเลโอ กาลิเลอี บิดาแห่งดาราศาสตร์

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139166

Series name : นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ที่สามารถนำไปใช้ส่องดูท้องฟ้า จนพบความจริงที่เกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาลอย่างมากมาย และสามารถโต้แย้งทฤษฎีของอาริสโตเติลได้ เป็นเหตุให้เกิดความบาดหมางกับพวกที่ยึดคำสอนของศาสนา และต้องพบกับความลำบากตลอดชีวิต แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เคยที่จะล้มเลิกการทำงานเลย สิ่งที่เขาเหลือไว้ก็คือความคิดอ่านใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆ ได้ค้นคว้ากันต่อไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB