เห็ดโคน
เห็ดโคน

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125138

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ แม้จะปราศจากคลอโรฟิลล์เพื่อสังเคราะห์แสง ไม่มีกิ่งก้าน ก็เติบโตขึ้นได้ดีในที่ไม่มีแสง เวลาเพียงชั่วข้ามคืน เห็ดจะเติบโตบานสวยงามขึ้นเหนือพื้นดินเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งไม่สามารถปลูกเองได้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ นั่นคือ เห็ดโคน เห็ดโคนสามารถนำมาบริโภคได้ และมีรสชาติอร่อยมาก เห็ดคือความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างแท้จริง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB