ปลาทู
Download
Share
picture

ปลาทู

ISBN : 9786167125084

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

ปลาทู เป็นปลาที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมานานนับร้อยๆ ปี วลีที่ว่า “น้ำพริกปลาทู” จึงเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ทางด้านอาหารของคนไทย มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งทุกวันนี้ ในอดีตคนไทยมีปลาทูกินอย่างเหลือเฟือ ทำการถนอมอาหาร ทำเป็นปลาทูเค็มส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน คนไทยรู้จักการจับปลาทูและกินปลาทูเป็นอย่างดี แต่มีน้อยคนที่จะศึกษาชีวิตของปลาทู เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูให้มีอยู่อย่างยั่งยืนในอ่าวไทย

Related Products