น้ำตาลมะพร้าว
น้ำตาลมะพร้าว

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125077

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

คนไทยรู้จักใช้น้ำตาลมะพร้าวในการประกอบอาหารหวานคาวมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะน้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลที่มีความหวานกลมกล่อมเหมาะกับอาหารไทยมากกว่าน้ำตาลอื่น ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยถูกปากคนไทย เป็นน้ำตาลธรรมชาติให้มีความหวาน หอม อย่างที่น้ำตาลชนิดอื่นมีคุณสมบัติสู้ไม่ได้อาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย ซึ่งนับวันจะถูกกลืนหายไปกับยุคสมัยของกาลเวลา หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งหวังเผยแพร่เทคนิคและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำน้ำตาลมะพร้าวที่บรรพชนได้ถ่ายทอดไว้ อนุรักษ์มรดกทางปัญญา เอาไว้ให้อยู่คู่บ้านเมืองตราบนานเท่านาน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB