กลเม็ดจับสัตว์น้ำ
กลเม็ดจับสัตว์น้ำ

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125060

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษในท้องถิ่น ทุกท้องถิ่นจะมีจุดประสงค์ในการจับสัตว์น้ำคล้ายๆ กัน คือการจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น และจะจับเฉพาะสัตว์น้ำที่ได้ขนาดตามต้องการเท่านั้น ในบางพื้นที่ยังคงอนุรักษ์วิธีจับสัตว์น้ำแบบเดิม เพราะถือว่าเป็นภูมิปัญญาล้ำค่าที่ปราศจากพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยถนอมทรัพยากรสัตว์น้ำอีกด้วย หากศึกษาเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย จะพบว่ามีความยอดเยี่ยมมาก นอกจากจะกลมกลืนกับธรรมชาติแล้ว ยังซ่อนกลเม็ดไว้อีกหลายประการ ซึ่งล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้คัดสรรเครื่องมือบางชนิดมาให้ศึกษารายละเอียดกลเม็ดภูมิปัญญาไทย และร่วมช่วยกันฟื้นฟูให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเมืองไทยสืบ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB