หอยหลอด
หอยหลอด

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125053

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

ดอนหอยหลอดที่เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี เพราะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความแปลกเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาที่ยอดเยี่ยม ระยะเวลาผ่านมาประมาณ 15 ปี ดอนหอยหลอดได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ จนปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้มีความทรุดโทรมลงมาก เพราะพวกเราทุกคนขาดความเข้าใจในทรัพยากรที่มีอยู่ และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จนเกินพอดี โดยไม่คำนึงผลที่ตามมา หากปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไป อีกไม่นาน ดอนหอยหลอดคงจะเหลือแค่ชื่อเท่านั้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB