เกลือสมุทร
Download
Share
picture

เกลือสมุทร

ISBN : 9786167125008

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

กล่าวถึงความเค็มหลายคนก็ต้องนึกถึงเกลือ เกลือมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก สีขาวขุ่น รสเค็ม และเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อการดำรงชีวิต เกลือสมุทรเกิดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย ผลิตจากน้ำทะเล ผ่านกรรมวิธีตามวิถีชาวบ้าน จนได้เม็ดเกลือที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร และรสชาติเฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน

Related Products