ไขรหัสลับซากดึกดำบรรพ์
ไขรหัสลับซากดึกดำบรรพ์

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139055

Series name : ฉลาดล้ำ....โลกและจักรวาล

Auther name : Nam Choon-ja ผู้แปล สาริณี โพธิ์เงิน

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ย้อนเวลากลับไปปลุกชีวิตสัตว์โลกล้านปีให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับไขข้อสงสัย เช่น การเกิดฟอสซิล ฟอสซิลไขอายุชั้นหิน และการตามหาฟอสซิลที่ไม่อาจหาดูได้ในโลกยุคปัจจุบันนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB