ภูมิทัศน์มหัศจรรย์
Download
Share
picture

ภูมิทัศน์มหัศจรรย์

ISBN : 9786117139130

Series name : ฉลาดล้ำ....โลกและจักรวาล

Auther name : Eduting ผู้แปล ณกุล ศุภคุณ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เวลานับร้อยนับพันล้านปีในการสร้าง เช่น สะฮารา...ทะเลทรายเดือด แนวหินปะการังยักษ์ เทือกเขาหิมาลัย...เทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก และอีกหลากหลายภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่รอให้เราไปค้นหา

Related Products