กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์
Download
Share
picture

กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์

ISBN : 9786117139161

Series name : กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์

Auther name : นายอะตอม

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาที่จำเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับแรง แสง เสียง ไฟฟ้า นิวเคลียร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สนใจศึกษาฟิสิกส์ในระดับสูงต่อไป

Related Products