เซมิคอนดักเตอร์
Download
Share
picture

เซมิคอนดักเตอร์

ISBN : 9789744391018

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Lee Gallery ผู้แปล ธนรัตน์ ทีฆพงศ์

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องผ่านตัวการ์ตูน เกี่ยวกับ"พลาสติก" "สารตัวนำ" "วัสดุใกล้ตัว" และอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว ซึ่งล้วนแต่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่สำคัญ อยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

Related Products