พลังงานแห่งอนาคต
Download
Share
picture

พลังงานแห่งอนาคต

ISBN : 9786162120138

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Lee Gallery ผู้แปล ขนิษฐา ทองแดง

Copy : etc.

Product detail

สอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนแห่งอนาคตว่ามีพลังงานอะไรบ้าง และพลังงานทดแทนส่งผลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างไรบ้าง พร้อมบอกถึงประวัติความเป็นมา ผู้ที่คิดค้น ผลกระทบที่มีต่อโลก

Related Products