อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393395

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Lee Dan-Bi ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

นักวิทยาศาสตร์ที่คนทั่วโลกต่างกล่าวว่าเขาเป็นอัจฉริยะ แท้จริงแล้วเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีอารมณ์ขัน ชอบเล่นไวโอลิน อีกทั้งยังเรียนหนังสือไม่เก่งเลย เขาไม่ชอบการท่องจำแต่ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ เขาพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านอยู่และศึกษาในเรื่องที่สนใจ ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับสิ่งนั้นเต็มที่ นั่นจึงทำให้เขากลายเป็นอัจฉริยะที่คนทั้งโลกให้การยอมรับ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB