ชอง อองรี เฟเบรอ
ชอง อองรี เฟเบรอ

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393364

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Lee Min-Jung ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช

Copy : etc.

Product detail

ชอง อองรี เฟเบรอเกิดในครอบครัวที่ยากจน ชีวิตในวัยเด็กของเขาจึงไม่สุขสบายนัก แต่เขามีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ มาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแมลง เขาเฝ้าสังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมันอย่างอดทน และต่อมาก็ได้อุทิศเวลาเกือบครึ่งชีวิตในการค้นคว้าและวิจัยเรื่องแมลงอย่างจริงจังจนกระทั่งสามารถรวบรวมและเขียนออกมาเป็นหนังสือบันทึกของแมลง ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักกีฏวิทยามาจนถึงปัจจุบัน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB