ชอง อองรี เฟเบรอ
Download
Share
picture

ชอง อองรี เฟเบรอ

ISBN : 9789744393364

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Lee Min-Jung ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช

Copy : etc.

Product detail

ชอง อองรี เฟเบรอเกิดในครอบครัวที่ยากจน ชีวิตในวัยเด็กของเขาจึงไม่สุขสบายนัก แต่เขามีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ มาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแมลง เขาเฝ้าสังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมันอย่างอดทน และต่อมาก็ได้อุทิศเวลาเกือบครึ่งชีวิตในการค้นคว้าและวิจัยเรื่องแมลงอย่างจริงจังจนกระทั่งสามารถรวบรวมและเขียนออกมาเป็นหนังสือบันทึกของแมลง ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักกีฏวิทยามาจนถึงปัจจุบัน

Related Products