อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์
อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393326

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Chae Im-Jong ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช

Copy : etc.

Product detail

อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์ แพทย์ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นคุณหมอนักบุญ ในฐานะที่ได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อดูแลรักษาคนไข้ชาวแอฟริกาซึ่งทุกข์ทรมานกับโรคเขตร้อน ยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นผู้ศึกษาด้านศาสนาและปรัชญา และเขียนหนังสือเกี่ยวกับความหมายของชีวิต โดยเน้นแนวคิดที่ว่าคนเราต้องให้ความเคารพชีวิตทุกชีวิต และเขาเองก็ปฏิบัติจริงตามนั้น เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ค.ศ. 1952 จากความพยายามอันยาวนานของนายแพทย์ผู้นี้ทำให้เขาได้รับการสรรเสริญจากทุกคนทั่วโลก

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB