วอร์เรน บัฟเฟตต์
วอร์เรน บัฟเฟตต์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393401

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Choi Hee-Sul ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช

Copy : etc.

Product detail

วอร์เรน บัฟเฟตต์รู้จักลงทุนซื้อหุ้นตั้งแต่อายุ 11 ขวบ พออายุ 14 ปี เขาได้ลงทุนซื้อที่ดิน 40 เอเคอร์เพื่อให้ชาวนาเช่า ต่อมาเขากับเพื่อนร่วมกันลงทุนซื้อเครื่องเล่นพินบอลมาตั้งไว้ในร้านตัดผม และภายใน 3 เดือน เขากับเพื่อนก็มีเครื่องเล่นพินบอลอีกหลายเครื่องในร้านต่างๆ พออายุ 16 ปี วอร์เรน บัฟเฟตต์ก็มีเงินเก็บถึง 5,000 เหรียญ และในวัย 26 ปี เขาก็สร้างตัวได้จนกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB