มหาตมาคานธี
Download
Share
picture

มหาตมาคานธี

ISBN : 9789744393302

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Lee Young-Soo ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์

Copy : etc.

Product detail

ชายชาวอินเดียผู้ไม่นิ่งเฉยต่อความไม่ยุติธรรมที่ได้พบเจอ เขาต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติโดยไม่ใช้ความรุนแรงใดๆ เป็นผู้นำการเดินประท้วงอย่างสันติวิธี จนในที่สุด การต่อสู้แบบอหิงสาของเขานำมาซึ่งอิสรภาพของประเทศอินเดีย เขาจึงเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวอินเดียและคนทั่วโลกกระทั่งปัจจุบัน

Related Products