เฮเลน เคลเลอร์
เฮเลน เคลเลอร์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393319

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Choi Hee-Sul ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช

Copy : etc.

Product detail

สตรีโชคร้ายผู้มองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงมาตั้งแต่ก่อนหัดพูด เธอต้องเผชิญกับอุปสรรคและความทุกข์อย่างสาหัสจนกระทั่งพบกับครูผู้ทำให้เธอเริ่มหัดพูดและคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างเธอเรื่อยมา เมื่อถึงวันที่ครูเสียชีวิตเธอก็ไม่จมอยู่กับความเศร้า แต่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ให้นำความหวังมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้เหมือนกับเธ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB