ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน
ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393234

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Lee Jin-Hyo ผู้แปล ไรวินทร์ อริยะวุฒิพันธ์

Copy : etc.

Product detail

นักดนตรีผู้มีพรสวรรค์แต่ถูกพ่อบังคับให้เล่นดนตรีตามแบบแผนมาตั้งแต่เด็ก ต่อมาเขาเล่นดนตรีตามทำนองที่ดังขึ้นในความคิดของตนเองจนเป็นที่รู้จักแต่ในเวลาต่อมาเขากลับหูหนวก เขาสิ้นหวังมากแต่ด้วยหัวใจที่รักในเสียงดนตรีทำให้เขาเอาชนะความโชคร้ายแล้วสร้างเสียงดนตรีต่อไปทั้งที่หูไม่ได้ยินจนกระทั่งเพลงของเขาโด่งดังและเป็นที่จดจำของทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB