มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393203

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Jane St. Clair ผู้แปล ปณิธาน อ่อนละออ

Copy : etc.

Product detail

ชายผิวดำผู้เผชิญกับการเหยียดสีผิวมาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นที่รังเกียจและถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรม เช่นเดียวกับคนผิวดำคนอื่นๆ จึงทำให้เขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต่อสู้เพื่อทวงความเท่าเทียมกลับคืนมาให้คนผิวดำ การต่อสู้ของเขาไม่ใช้ความรุนแรงแต่แสดงให้โลกได้รู้ว่าคนผิวดำก็สร้างประโยชน์ให้สังคมได้เช่นเดียวกับคนผิวขาว ผู้คนมากมายจึงยังระลึกถึงเขาและการต่อสู้เพื่อทวงความเป็นธรรมของเขามาจนถึงทุกวันนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB