มารี กูรี
มารี กูรี

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393197

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Lee Min-Jung ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์

Copy : etc.

Product detail

หญิงชาวโปแลนด์มุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเพื่อนำวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือประเทศของตนให้ก้าวหน้า เธอค้นพบเรเดียมซึ่งเป็นธาตุกัมตรังสีที่ไม่มีใครรู้จักแต่นักวิทยาศาสตร์กลับไม่เชื่อ เธอจึงต้องพิสูจน์โดยทำการทดลองแต่มันก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า เธอไม่ยอมแพ้และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนกระทั่งทำได้สำเร็จและเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB