แม่ชีเทเรซา
แม่ชีเทเรซา

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393180

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Park Yeong-So ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช

Copy : etc.

Product detail

แม่ชีผู้ใจบุญรู้สึกเศร้าเสียใจที่ได้เห็นผู้ยากไร้ถูกทอดทิ้งอยู่ริมถนนแต่ตนกลับช่วยเหลืออะไรไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจละทิ้งความสุขสบายและออกจากสำนักชีเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ในทุกที่ที่ไปได้ เธอทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อคนเหล่านั้นอย่างเต็มที่ แม้จะลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากแต่การเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นได้มอบความสุขให้กับเธอ เธอจึงเป็นเสมือนแม่พระของผู้ยากไร้ทุกคน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB