เลโอนาร์โด ดา วินชี
เลโอนาร์โด ดา วินชี

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393210

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Kim Sung-Dae ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ชายผู้รอบรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงมีนิสัยช่างสงสัยและช่างสังเกตมาตั้งแต่เด็ก เขาสนใจใฝ่รู้ในทุกเรื่องรอบตัว และไม่หยุดศึกษาหาคำตอบให้กับข้อสงสัยของตน ไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใดเขาจะศึกษาสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ พยายามฝึกฝนและทำความเข้าใจเพื่อที่จะสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุด สิ่งต่างๆ เหล่านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นอัจฉริยะที่คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับยกย่อง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB