ไวกิง
Download
Share
picture

ไวกิง

ISBN : 9789744392275

Series name : อารยธรรมเชื่อมกาลเวลา

Auther name : Elizabeth Raum ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ

Copy : etc.

Product detail

หลายคนเคยสงสัยไหมว่า วันใดในสัปดาห์ที่ตั้งชื่อตามเทพเจ้าของชาวไวกิง ชาวไวกิงต่อเรือกันอย่างไร หรือโลกใหม่ที่ชาวไวกิงสำรวจคือที่ใด คำตอบของคำถามซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

Related Products