อียิปต์
Download
Share
picture

อียิปต์

ISBN : 9789744392268

Series name : อารยธรรมเชื่อมกาลเวลา

Auther name : Patrick Catel ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ

Copy : etc.

Product detail

หลายคนเคยสงสัยไหมว่า ชาวอียิปต์โบราณมีระบบการปกครองอย่างไร อาคารกระจกใดในกรุงปารีสที่ได้รับอิทธิพลด้านการออกแบบมาจากพีระมิดของชาวอียิปต์โบราณ หรือสัตว์เลี้ยงของชาวอียิปต์โบรารณคืออะไร คำตอบของคำถามซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

Related Products