โรมัน
Download
Share
picture

โรมัน

ISBN : 9789744392237

Series name : อารยธรรมเชื่อมกาลเวลา

Auther name : Patrick Catel ผู้แปล พรรณี ภาระโภชน์

Copy : etc.

Product detail

หลายคนเคยสงสัยไหมว่า ชาวโรมันโบราณมีวิธีรักษาความสงบสุขภายในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างไร ระบบทำความร้อนใดที่ชาวโรมันโบราณคิดค้นขึ้นมา หรือหลักบอกระยะทางของชาวโรมันโบราณมีลักษณะอย่างไร คำตอบของคำถามซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

Related Products