คำยืม เพิ่มพูนคำศัพท์
Download
Share
picture

คำยืม เพิ่มพูนคำศัพท์

ISBN : 9786164720244

Series name : ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : ผศ.พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

Copy : etc.

Product detail

อธิบายความเป็นมาของการยืมคำในแต่ละภาษา บอกลักษณะของคำยืมแต่ละภาษา และข้อแตกต่างกับภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยมีคำยืมมากจากภาษาอื่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ภาษาของเรามีคำใช้มากขึ้น พร้อมตัวอย่างการใช้และเกร็ดความรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจ

Related Products